Skip to content

O projektu VR4ALL

Screenshot 2023-06-27 141201

PRO KOHO TO JE?

VR4ALL je nástroj pro všechny, kdo se věnují produktovému designu:

Studenti
Učitelé
Odborníci

Jaké jsou naše cíle?

Zavést používání imverzivní VR v přípravných fázích návrhů inkluzivních produktů

Zvýšit empatii profesionálů a studentů produktového designu 

Poskytnout vysokoškolským učitelům inovativní výukové metody

Zlepšit vytváření produktů a prostorů, které jsou přívětivější pro osoby se zrakovým a pohybovým postižením

Zvýšit povědomí široké věřejnosti o potřebách této skupiny obyvatel

Číslo projektu: 2022-1-PT01-KA220-HED-000090242

 
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

CS_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG