Skip to content
Screenshot 2023-06-27 093036

IKLUZIVNÍ TVORBA VR PROSTŘEDÍ

VR4ALL je evropský Erasmus+ projekt, jehož cílem je prozkoumat využití imerzivní virtuální reality v úvodních fázích procesu designového myšlení s důrazem na inkluzivní design.

Jak může být produkt přístupný, použitelný a inkluzivní? Produkty musí být vytvořeny v souladu s metodikou „Design pro všechny“.

“Design pro všechny” je zastřešující pojem odkazující na navrhování výrobků či prostředí tak, aby byly přístupné pro všechny osoby bez ohledu na věk, indispozice nebo jiné faktory.

Nejefektivnější způsob, jak může designér získat empatii, je vcítění: příma zkušenost s životem, kontextem, prostředími a aktivitami cílové skupiny, aby si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je být koncovým uživatelem.

Screenshot 2023-06-27 113957

Vcítění se do uživatelů je první a základní fáze metodiky produktového designu.

Screenshot 2023-06-27 113920

Ale proč virtuální realita?

Virtuální realita (VR) představuje efektivní nástroj simulující zážitky, které mohou být shodné s těmi, které se odehrávají v reálném životě. Nedávné rozšíření imerzivních technologií virtuální reality umožňuje uživatelům ponořit se do umělého prostředí, které nahrazuje jejich reálné okolí natolik předsvědčivě, že jsou schopni pozastavit nedůvěru a plně se zapojit do vytvořeného porstředí.

Screenshot 2023-06-27 121543

Jak to funguje?

Imerzivní virtuální realitu lze použít k simulaci postižení s vysokou mírou „ekologické validity“. Simulace postižení mohou být realizovány jako virtuální prostředí (VE) s avatarem, do kterého se uživatel může vtělit a který umožňuje pohled první osoby. Uživatel může prostřednictvím avatara zaujmout perspektivu osoby se zdravotním postižením, např. vidět sám sebe sedícího na invalidním vozíku. Simulace takového postižení může být realizována prostřednictvím programování vlastního opakovaně použitelného softwaru („assetů“), které jsou začleněny do aplikací VR.

Screenshot 2023-06-27 123919

Účastníci bez postižení se ocitají v situacích, které mají co nejreálněji odrážet život osob s postižením.

TřI způsoby, jak toho dosáhnout

VR prostředí
VR prostředí
Školení: pro učitele designu výrobků
Školení: pro učitele designu výrobků
Pilotní testování: pro studenty designu a profesionály
Pilotní testování: pro studenty designu a profesionály

Číslo projektu: 2022-1-PT01-KA220-HED-000090242

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

CS_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG