Skip to content

Tvorba VR prostředí

 

ATechnologický nástroj umožňující studentům designu/profesionálům vcítit se do osob se zdravotním postižením a vyzkoušet si omezení, která zažívají v reálném životě;

 

  • Modelování 3D prostředí a modelů pro podporu simulací zrakových/motorických postižení,

  • Vývoj prostředků VR (např. kamerových filtrů, shaderů, ovladačů invalidního vozíku, modifikátorů chvění objektů atd.), které umožňují vývoj realistických simulací zrakových a pohybových postižení.

  • Integrované aplikace VR: Aplikace, které zahrnují 3D modely a VR aktiva, mohou být spuštěny na různých koncových zařízeních (stolní počítače, chytré telefony, VR displeje na hlavě); aplikace umožňují koncovým uživatelům ponořit se do předem definovaných scénářů použití (např. zaujmout perspektivu uživatele na vozíku při pohybu v kancelářském prostředí atd.).

Školení pro učitele produktového designu o tom, jak využívat tato prostředí ve svém výukovém portfoliu.

 

Školení pro učitele produktového designu, v němž se dozvědí o metodologii designového myšlení a o tom, jak mohou zvýšit empatii studentů prostřednictvím její aplikace v produktovém designu. Učitelé si také vyzkouší v praxi 3D prostředí včetně prostředků virtuální reality.


Učitelé tak budou vybaveni školicími metodami, které mohou použít k úspěšnému vedení výuky zaměřené na využití designového myšlení pro vývoj prototypů produktů s využitím nástrojů VR, spolu s tipy a triky týkajícími se konkrétně těchto nástrojů, a nakonec sadou praktických cvičení a kvízů, které lze realizovat ve výuce a doplnit jimi používání 3D prostředí studenty.

Pilotní testování prostředí VR se studenty produktového designu a odborníky

 

Proběhne praktické testování nástrojů ve vzdělávacím kontextu.


Zapojí se do něj studenti produktového designu a odborníci, kteří budou v praxi testovat všechna vytvořená 3D prostředí a VR prostředky projektu v rámci výuky.

Číslo projektu: 2022-1-PT01-KA220-HED-000090242

 
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

CS_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG