Skip to content

Γνωρίστε τους εταίρους

logobrasil

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

  www.ipp.pt

Το Πολυτεχνείο του Πόρτο (P.PORTO) είναι το μεγαλύτερο και το πιο δυναμικό Πολυτεχνείο της χώρας. Περιλαμβάνει οκτώ σχολές, οι οποίες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τριών πανεπιστημιουπόλεων, 30 ερευνητικά κέντρα, περισσότερους από 18.700 φοιτητές, 59 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 72 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και καλύπτει διάφορους τομείς. Η έρευνα που γίνεται υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη με πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις μεταφοράς των αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Είναι υπερήφανοι για τα υψηλά πρότυπα της διδασκαλίας μας, την ποιότητα των υποδομών μάθησης και κατάρτισης, την επιστημονική έρευνα και τον αθλητισμό, τα πρωτόκολλα και τη συνεργασία, στην Πορτογαλία και παγκοσμίως, για τη δυναμική της πολιτιστικής τους ατζέντας. Το P.PORTO είναι μέλος της κοινοπραξίας Erasmus NOW Portugal Consortium (NOrth Working Portugal), η οποία συνδέει εταιρείες και ιδρύματα που εκπροσωπούν την αγορά εργασίας της Βόρειας Περιφέρειας της Πορτογαλίας και προωθεί τη συνεργασία με άλλες κοινοπραξίες Erasmus στη χώρα και στην Ευρώπη.

Screenshot 2023-07-03 130510

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 www.aegean.gr

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (UAegean) ιδρύθηκε το 1984 με στόχο να εισαγάγει νέες προσεγγίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, προωθώντας την περιφερειακή ανάπτυξη. Βρίσκεται σε 6 νησιά του Αρχιπελάγους του Αιγαίου και προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον για σύγχρονες σπουδές. Το UAegean εγγράφει 16.000+ προπτυχιακούς φοιτητές, 2.100+ μεταπτυχιακούς φοιτητές, 350+ διδάσκοντες και 250+ διοικητικό προσωπικό. Σε λιγότερο από 40 χρόνια, έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές Πανεπιστήμιο με ερευνητικό προσανατολισμό, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σύγχρονες διεπιστημονικές θεματικές περιοχές, όπως το περιβάλλον, τα συστήματα επικοινωνίας, η πολιτιστική πληροφορική, ο σχεδιασμός προϊόντων, οι επιστήμες τροφίμων και διατροφής, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οι μεσογειακές σπουδές.

 

Screenshot 2023-07-03 130524

FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTANDES (FHM) -UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE

 www.fh-mittelstand.de

Το FHM είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό και εγκεκριμένο από το κράτος Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το FHM ιδρύθηκε το 2000 από μεσαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Γερμανία με έντονη εστίαση στις ανάγκες των ΜΜΕ. Στόχος του FHM είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες για τη μετέπειτα επιχειρηματική τους σταδιοδρομία.

Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται με πλήρη ή μερική φοίτηση και ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διάφορες εκπαιδευτικές διατάξεις για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης συντονίζονται και διαχειρίζονται από το Ινστιτούτο του FHM “Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων”, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες ομάδων-στόχων με διαφορετικό επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Το FHM έχει λειτουργήσει ως συντονιστής σε περισσότερα από 20 έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και ως εταίρος σε περίπου 15 έργα.

Screenshot 2023-07-03 130534

IDEC

www.idec.gr 

Η IDEC είναι εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά. Δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ, με έμφαση στη δια βίου μάθηση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι δραστηριότητες της IDEC περιλαμβάνουν κατάρτιση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ΤΠΕ και ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και συνεργάζεται με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς. Η IDEC έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, λειτουργώντας ως συντονιστής ή εταίρος σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Ως διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης, η IDEC διοργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για σπουδαστές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρέχει επίσης μαθήματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για σπουδαστές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας. Η IDEC ειδικεύεται σε διάφορους τομείς, όπως η παροχή συμβουλών διαχείρισης, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η επιχειρηματικότητα, οι ΜΜΕ, η διαχείριση της ποιότητας, η πιστοποίηση, ο σχεδιασμός περιεχομένου κατάρτισης με βάση το ECVET, η ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

logo (1)

SC Ludor Engineering SRL

 www.ludoreng.com

Η Ludor Engineering είναι μια εταιρεία με έδρα τη Ρουμανία, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της μηχανικής και του σχεδιασμού, της ανάπτυξης προϊόντων, της κατασκευής πρωτοτύπων και των υπηρεσιών συνεργασίας σε έργα της ΕΕ. Το φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει σχεδιασμό προϊόντων, ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες, σχεδιασμό ευφυούς εξοπλισμού, προσομοιώσεις σε υπολογιστή κ.λπ. Η Ludor διαθέτει τεχνογνωσία στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης, των γραφικών υπολογιστών, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κ.λπ. καθώς και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, τόσο ψηφιακών όσο και μη ψηφιακών. Ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της κατάρτισης και της άμεσης εμπειρίας τους με ευρωπαϊκά έργα, τα μέλη του προσωπικού μας διαθέτουν τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με το έργο: Εικονική Πραγματικότητα, Σχεδιασμός Προϊόντων, Γραφιστική Σχεδίαση, Καθολικός Σχεδιασμός, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Ένταξη, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κ.λπ. Παρέδωσαν επίσης μαθήματα και κατάρτιση σε μια σειρά θεμάτων, όπως: Εικονική Πραγματικότητα, Σχεδιασμός Προϊόντων, Καθολικός Σχεδιασμός, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, ITC, κ.λπ. Τέλος, η Ludor Engineering έχει άμεση εμπειρία συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος

Screenshot 2023-07-03 130544

Masarykova univerzita

 www.muni.cz

Το Πανεπιστήμιο Masaryk είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Τσεχική Δημοκρατία, το οποίο ιδρύθηκε το 1919 στο Μπρνο ως το δεύτερο τσεχικό πανεπιστήμιο. Υπάρχουν περίπου 30 000 φοιτητές που σπουδάζουν σε 10 σχολές. Το Κέντρο Teiresiás ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Masaryk το 2000 με σκοπό να παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών που είναι αναγνωρισμένα στο πανεπιστήμιο σε φοιτητές που είναι τυφλοί ή με προβλήματα όρασης, κωφοί ή με προβλήματα ακοής, με προβλήματα κινητικότητας ή έχουν οποιαδήποτε άλλη αναπηρία. Από την ίδρυσή του το 2000, το κέντρο αποτελεί κορυφαίο οργανισμό στη δημιουργία καθολικά σχεδιασμένου μαθησιακού περιβάλλοντος και πρακτικών σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Τσεχική Δημοκρατία. Το γεγονός ότι ήταν ένα από τα πρώτα ιδρύματα που ήταν σε θέση να δεχτεί φοιτητές με κάθε είδους αναπηρία κατέστησε το Πανεπιστήμιο Masaryk τον μεγαλύτερο εκπαιδευτή φοιτητών με αναπηρία στη χώρα (30% του συνόλου των πανεπιστημιακών φοιτητών με αναπηρία στην Τσεχική Δημοκρατία).

Αριθμός προγράμματος: 2022-1-PT01-KA220-HED-000090242

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

EL_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG